Terug naar het blog overzicht

Feature Friday: Geocoding, projectplanning, redesign van de targetmodule

Feature Friday: Geocoding, projectplanning, redesign van de targetmodule

Geocoding

Teamleader introduceert deze week een gloednieuwe feature: geocoding met Google maps.

Deze feature houdt een paar nieuwe mogelijkheden in. Op de detailpagina van uw contacten ziet u naast het adres een symbool staan. Als u daar op klikt, komt er op de pagina een nieuw venster te staan met twee onderdelen.geocode

Rechts ziet u de routebeschrijving van uw locatie naar het adres van uw klant of contactpersoon, maar het meest boeiende speelt zich echter links van de kaart af. Hier ziet u enkele interessante opties staan.

  1. Bovenaan wordt de afstand weergeven van uw locatie naar de locatie van de klant.
  2. Daaronder echter krijgt u te zien hoeveel andere prospecten, klanten of contacten er in de buurt liggen van de persoon waar u naartoe wilt.
  3. Om een nog duidelijker overzicht te creëren van de contactpersonen die in de buurt liggen, is er ook de mogelijkheid om te selecteren op uw vooraf ingestelde segmenten.

Dankzij de mogelijkheid om per segment te selecteren, kan u makkelijk groeperen welke contacten u te zien krijgt. Zo kan u bijvoorbeeld al uw contacten onder een segment ‘prospect’ selecteren. U krijgt nu enkel de gegevens te zien van prospecten die zich in de buurt bevinden van uw contactpersoon.

Deze segmentering werkt zowel voor bedrijven als voor contacten. U selecteert in het drop downmenu gewoon het segment waarop de gegevens van toepassing moeten zijn.

Nieuw: projectplanning

Teamleader introduceert deze week ook een nieuwe module: de projectplanning.

_planningNieuw2 copy

Deze module is speciaal ontwikkeld om de efficiëntie van uw bedrijf te stimuleren. In de projectplanning krijgt u een overzicht van alle projecten, milestones en taakcategorieën, geordend per team of per medewerker. Teamleader berekent op basis van alle geplande projecten, milestones en taken hoeveel tijd een medewerker heeft om te spenderen aan een specifiek project.

Links van de planning ziet u alle lopende projecten staan. Als u op de knop ‘Filter’ klikt, kan u aanduiden voor welk team of voor welke medewerker u de lopende projecten wilt weergeven.

De groene balken in de planning geven de duur van de projecten aan. De blauwe balken tonen de milestones die bij dat project horen, terwijl de rode balken de geplande taken in een bepaalde categorie weergeven (bijvoorbeeld alle taken voor de categorie ‘design’).

Als er bij de rode balk een stuk lichtrood staat, betekent dit dat er op die dag geen tijd is op aan het project te werken door andere, reeds ingeplande taken.

Berekende planning suggereren aan medewerkers

Teamleader kan de planning die net werd berekend voorstellen aan de overige Teamleader gebruikers in uw bedrijf.

Als u op de actieknop klikt bovenaan de projectplanning, dan kan u ervoor kiezen om de planning door te geven aan uw medewerkers. Als u dit uitvoert, dan zullen de andere Teamleader-gebruikers in uw team aanbevelingen krijgen bij het invullen van hun dagplanning. Op hun planning krijgen ze dan een suggestie van taken te zien.

Nieuwe lay-out bij instellingen

Als u in de navigatie naar uw instellingenmenu gaat, dan zal u zien dat er enkele kleine lay-outaanpassingen gebeurd zijn, onder de vorm van de iconen in het menu. Hieronder ziet u een screenshot van hoe het instellingenmenu er nu uitziet.

instellingen

Nieuw design van de targetmodule

targets

Onze targetmodule werd ook licht aangepast de afgelopen week. Bovenaan ziet u een onderscheid tussen verschillende targetcategorieën. Dit kan gaan over offertes, callbacks, meetings…

targets2

Een andere wijziging is om data te vernieuwen bij een bepaald target. Op de detailpagina van een bepaald target ziet u bovenaan rechts de actieknop. Daaronder ziet u nu ‘data vernieuwen’ staan.

Deze knop dient ervoor om data in het verleden te actualiseren. We geven een concreet voorbeeld:

Stel, offerte X wordt in februari aanvaard. Dit zal invloed hebben op uw target van gewonnen offertes. Maar plots wordt deze offerte in mei toch geweigerd. In de targetmodule heeft dit voorlopig nog geen invloed op de gewonnen offertes van februari. Maar klikt u op de knop ‘data vernieuwen’, dan zal Teamleader de data van februari actualiseren en zal u één offerte minder op de status ‘Aanvaard’ hebben.

Over de auteur

Benny Waelput

Benny Waelput

Game of Thrones heeft Maesters, wij hebben Benny: een man wiens oneindige ervaring, levenslange toewijding en superieure intelligentie van hem een wandelende encyclopedie van kennis hebben gemaakt - over Teamleader, maar ook over basgitaar en sterke bieren. Kennis die onze hardwerkende ex-customer success, ex-inside sales, nu voltijds copywriter graag deelt met wie erom vraagt. "Benny weet dat" is dan ook een veelgehoorde zin op kantoor. Je zou bijna vergeten dat hij na een paar biertjes meer als een grofgebekte piraat klinkt dan een geleerde.

Categorieën