Terug naar het blog overzicht

Feature Friday: onze nieuwe wekelijkse rubriek!

Feature Friday: onze nieuwe wekelijkse rubriek!

blog

Met lichte trots zijn we blij om vanaf vandaag onze nieuwe Feature Friday blog te introduceren! In deze blog komt u wekelijks te weten welke features er nieuw of aangepast zijn in Teamleader, aangevuld met tekst, uitleg en screenshots.

Naast de Feature Friday updates zullen er regelmatig ook blogposts komen van onze medewerkers, over hun respectievelijk veld van expertise.

Hou deze blog dus zeker in de gaten!

Android app in de Google Playstore

Na de lancering van onze iPad app van Teamleader, kon de Android-versie onmogelijk lang uitblijven. En sinds deze week kunnen Android-gebruikers ook hun hart ophalen aan onze mobiele Teamleader applicatie. Net als in de iPad-versie, bevat de Android app ook de CRM- en de Werkbonnenmodule.

Met de Werkbonnenmodule is het mogelijk om vanop afstand werkbonnen te creëren, waarbij u de afgelegde kilometers ingeeft, verbruikte materialen bijhoudt en bestede tijd registreert. De app staat in rechtstreekse verbinding met Teamleader, waardoor u direct een PDF kan genereren en doorsturen naar kantoor, alwaar er een factuur kan opgesteld worden. Op deze manier bespaart u veel tijd en hoeft u zich geen zorgen te maken over papierwerk dat verloren kan gaan.

Haast je naar de Google Playstore!

Androidgebruikers die de Werkbonnenmodule graag willen activeren, kunnen daarvoor een e-mail sturen naar support@teamleader.be.

Snellere en slimmere koppeling voor Microsoft Exchange 2010 en hoger

Dankzij een nieuwe implementatie hebben we ervoor gezorgd dat de koppeling met Microsoft Exchange 2010 en hoger nog sneller werkt.

exchange

Daarnaast helpt Teamleader u vanaf nu bij het instellen van de Exchange koppeling met ondersteuning voor Autodiscovery. Zo moet u zelf enkel een e-mailadres en wachtwoord instellen. Als u via uw persoonlijk menu naar de externe koppelingen gaat, kan u de koppeling inschakelen.

Notificatie bij meetings

Om uw meetings beter te kunnen opvolgen, heeft Teamleader ervoor gezorgd dat vergaderingen die afgelopen zijn, zichtbaar blijven op uw dashboard. Zolang u een afgelopen meeting zelf niet afvinkt, zal deze meeting gedurende twee weken blijven staan. Deze aanpassing zal zichtbaar zijn vanaf zaterdag 18/05/2013.

Om deze nieuwe optie te kunnen lanceren zullen alle openstaande meetings die ouder zijn dan twee weken morgen (vrijdag) worden afgevinkt. Op deze manier blijft uw dashboard overzichtelijk en wordt het niet overspoeld door openstaande meetings.

Meldingen bij milestones

Het is al eens mogelijk dat u door een overvloed aan werk een project uit het oog verliest. Niemand kan het u kwalijk nemen, het overkomt de besten wel eens. Behalve bij Teamleader! Want Teamleader lanceert enkele nieuwe automatische verwittigingen, die u in staat zullen stellen om geen enkel project of geen enkele milestone nog uit het oog te verliezen! Als er bij een bepaald project een milestone dreigt af te lopen, ontvangt u vanaf nu een e-mail met een herinnering.

Een eerste verwittiging ontvangt u drie dagen voor het einde van de milestone via e-mail. In de mail zal te zien zijn welke taken nog moeten volbracht worden vooraleer de milestone kan worden afgesloten.

Teamleader stuurt u via e-mail nog een tweede verwittiging één dag voor de deadline van de milestone moet gehaald worden. Opnieuw zal u een overzicht krijgen van de nog openstaande taken.

Beste Jeroen Binnen drie dagen loopt de milestone [Analyse] van het project [Implementatie Teamleader] af. Deze milestone moet behaald worden op 19/05/2013 . De volgende taken moeten nog afgewerkt worden vooraleer de milestone kan afgesloten worden.
  • Afwerken Analyse
  • Analyse bespreken met Willem
Met vriendelijke groeten, Teamleader

Maar ook wanneer een milestone plots het vooropgestelde budget overschrijdt, zal Teamleader u daarvoor waarschuwen.

Stel, een medewerker werkt 3 uur aan een bepaalde taak die ingepland staat voor milestone X. Door zijn verbruikte werkuren wordt het budget overschreden met bijvoorbeeld 150 euro. Teamleader stuurt direct een mail naar de verantwoordelijke van de milestone om die van de overschrijding op de hoogte te stellen.

Onder het instellingenmenu is het ook mogelijk om voor uzelf in te stellen dat u meldingen krijgt voor milestones waar u zelf niet verantwoordelijk voor bent.

Periodes vergelijken in de targetmodule

We introduceren deze week ook een nieuwe feature in de (ook nog niet zo oude) targetmodule. Klikt u op een bepaald target, dan krijgt u de detailpagina ervan te zien.

Naast de grafiek ziet u de periode waarop deze data van toepassing zijn. Daaronder ziet u een plussymbool staan. Als u daarop klikt, krijgt u de voorafgaande periode(s) te zien van dat target. Op de grafiek verschijnt ook een tweede curve, waarmee u visueel kan vergelijken hoe u het doet ten opzichte van uw vorige periode. Hiermee kan u direct mogelijke pijnpunten opsporen en er direct op inspelen, zodat u een betere resultaten kunt boeken!

Schermafbeelding-2013-05-16-om-16.15.23

Aanpassing van de agendaweergave voor all-day events

Evenementen of taken die een dag of langer duren zijn al lang geen uitzondering meer. Om ervoor te zorgen dat zulke events de agendaweergave niet in het gedrang brengen, hebben we onze agendaweergave licht gewijzigd. Hiermee krijgt u een duidelijker beeld van uw all-day events en al uw andere taken, meetings of callbacks. Want niets is belangrijker dan een duidelijke agenda als u professioneel wilt overkomen naar uw klanten toe.

Events die een hele dag duren, krijgen vanaf nu een duidelijk plaatsje bovenaan uw agenda in de week- en dagview.

Schermafbeelding 2013-05-16 om 16.20.27

Uitbreidingen bij offertes

In de onze nieuwsbrief van vorige week lieten we al weten dat er gefilterd kon worden op de tracking bij een bepaalde offerte. Deze week gaan we verder in deze trend door enkele nieuwe updates in te voeren: zo is het bijvoorbeeld mogelijk om e-mails en documenten rechtstreeks te koppelen aan een offerte.

U zult ook merken dat er bij de documentenmodule visueel aanpassingen gebeurd zijn. Om het zoeken naar uw juiste document nog makkelijker te maken, zijn er iconen toegevoegd aan de mappen zodat u nog makkelijker tussen mappen en documenten kan navigeren.

Statistieken bij abonnementen

Om een beter inschatting te kunnen geven op uw toekomstige abonnementsinkomsten, kunt vanaf nu ook statistieken bekijken van uw abonnementen.

Als u via het menu naar uw abonnementen gaat (onder Facturen), ziet u rechts de widget ‘Statistieken’, met daarnaast een symbool van een balkengrafiek. Als u daarop klikt, krijgt u een grafiek te zien met een inschatting van de toekomstige inkomsten van al uw abonnementen.

abonnementen

Over de auteur

Benny Waelput

Benny Waelput

Game of Thrones heeft Maesters, wij hebben Benny: een man wiens oneindige ervaring, levenslange toewijding en superieure intelligentie van hem een wandelende encyclopedie van kennis hebben gemaakt - over Teamleader, maar ook over basgitaar en sterke bieren. Kennis die onze hardwerkende ex-customer success, ex-inside sales, nu voltijds copywriter graag deelt met wie erom vraagt. "Benny weet dat" is dan ook een veelgehoorde zin op kantoor. Je zou bijna vergeten dat hij na een paar biertjes meer als een grofgebekte piraat klinkt dan een geleerde.

Categorieën