Terug naar het blog overzicht

Winstmarge bij offertes, activiteitmeters in de projectplanning, koppeling met Campaign Monitor

Winstmarge bij offertes, activiteitmeters in de projectplanning, koppeling met Campaign Monitor

Winstmarge berekenen bij offertes

Eén van de aanpassingen van deze week is de mogelijkheid om een winstmarge te berekenen op uw offerte. Hierdoor krijgt u onmiddellijk te zien hoeveel een bepaalde offerte kan opbrengen. Deze functie is een optie; indien u dit wilt activeren, kan u ons altijd mailen via support@teamleader.be.

Deze optie stelt u in staat om bij het opmaken van de offerte per artikel ook de aankoopprijs in te geven. Daarna zal Teamleader het verschil tussen de aankoop- en verkoopprijs automatisch berekenen, zodat u snel een beeld krijgt van de winstmarge die u maakt.

Schermafbeelding 2013-06-20 om 15.19.44

Van zodra u de offerte exporteert naar PDF zal de winstmarge die u maakt uiteraard niet mee verschijnen op de offerte. Deze gegevens zijn dus louter informatief bedoeld, uw klanten krijgen dit nooit te zien.

Activiteitmeters in de projectplanning

Een kleine maar handige uitbreiding op onze projectplanning zijn de nieuwe activiteitmeters die u onderaan de projectplanning terugvindt.

Schermafbeelding 2013-06-20 om 16.10.17

Deze activiteitmeters zijn indicatoren op de hoeveelheid tijd dat een team nog heeft op een bepaalde dag om aan andere projecten te werken. Als een team de beschikbare tijd overschrijdt om op die dag aan andere taken te werken, zal de indicator rood kleuren. Als u er met de muis over gaat, krijgt u ook een procentueel overzicht te zien van de beschikbare tijd. Als u deze balk vastneemt met de muis, kan u ook nog verder in de toekomst naar de beschikbare werktijd kijken.

Meer uitgebreide info over onze projectplanning is te vinden in onze Feature Friday blogpost van 07 juni 2013.

Schermafbeelding 2013-06-21 om 15.06.07

Koppeling met Campaign Monitor

Na onze vorige aanpassing van de integraties (zie Feature Friday van 14 juni 2013) is er deze week ook de vereenvoudigde koppeling met de nieuwsbriefdienst Campaign Monitor bijgekomen.

Campaign Monitor is een webapplicatie waarmee u zelf eenvoudig en professioneel nieuwsbrieven opstelt. Dankzij de API-koppeling importeert Campaign Monitor uw contactenlijsten, gegroepeerd op basis van de segmenten die u zelf aanmaakte in Teamleader.

Als u bijvoorbeeld een nieuwsbrief wilt uitsturen naar als uw contactpersonen in Oost-Vlaanderen, maakt u in Teamleader eerst een segment op basis van het adres. Als dat segment gemaakt is, zal het automatisch ook te zien zijn in uw contactlijsten van Campaign Monitor. Zo kan u dus makkelijk een bepaalde doelgroep bereiken.

Teamleader haalt vervolgens statistieken bij van uw verzonden nieuwsbrieven: hoeveel procent van de verzonden e-mails werd geopend, hoeveel en welke links werden er geklikt…

Indien u nog geen account bij Campaign Monitor heeft, kan u er eenvoudig één aanmaken via onze integraties in Teamleader. Daarna kan u credits aankopen bij Campaign Monitor zelf al naargelang het aantal en de frequentie van de nieuwsbrieven die u wilt versturen.

Taken doorgeven bij deactiveren van een medewerker

Het is niet onoverkomelijk dat u ooit een werknemer moet deactiveren in Teamleader. Maar wat aan te vangen met de diverse taken, callbacks of offertes waarvoor deze persoon verantwoordelijk was?

Als u vanaf nu een werknemer wilt deactiveren, krijgt u direct een pop-up te zien waarbij u verschillende acties kan ondernemen aangaande de taken, callbacks, offertes of bedrijven van die persoon. U kan ervoor kiezen om de taak door te geven, te verwijderen of gewoonweg niets te ondernemen.

Schermafbeelding 2013-06-21 om 15.07.12

Over de auteur

Jeroen De Wit

Jeroen De Wit

Een man voor wie 24 uur in een dag nét genoeg zijn, mocht hij slaap kunnen uitschakelen als factor. Dit quasi bodemloos vat vol ideeën gaat er prat op om steeds op de hoogte te zijn van alles wat er in zijn bedrijf gaande is. Een heuse prestatie, wetende dat de vraag ‘wie start er volgende week’ al een standaard is in de wekelijkse groepsmeeting. Hoge toppen scheren doet hij niet alleen op professioneel vlak: in zijn zeldzame weekends kan je hem glunderend op zijn Italiaanse ros terugvinden in een heuvelachtige omgeving. Dit is vaak ook het enige moment waarin Jeroen niet vooruit kijkt, al is het maar om zijn achtervolgers grijnzend achter zich te laten.

Categorieën