Jamie

Wat heeft de tevredenheid en het persoonlijk succes van je medewerkers te maken met je bedrijf? Nou, heel veel dus. Nieuwe werkmethodes moedigen zelfontplooiing aan en hebben ook een positieve invloed op de productiviteit.

Successen behalen geeft mensen een gelukkig gevoel, maar de oude definitie van succes is achterhaald. Wij vinden het tijd om een meer persoonlijke strategie te ontwikkelen om succes te creëren. Dat kan ondersteund worden door het nieuwe werken, door op een positieve manier om te gaan met medewerkers en samen zowel collectieve als individuele doelstellingen vorm te geven.

Succes van je bedrijf begint bij het succes van je medewerkers

Veel mensen bereiken hun professionele doelen vroeg of laat wel, maar zijn eigenlijk niet tevreden met het resultaat dat dit op persoonlijk vlak veroorzaakt. Vaak komt dit voort uit de traditionele, lineaire carrièrepaden die we bewandelen: we starten als junior op een bepaalde afdeling en klimmen op tot senior. Enkelen worden manager of hoofd van een team. Tenslotte eindigt een handjevol als manager of directeur.

Promoties worden vaak gebaseerd op de mate van productiviteit of targets die gehaald worden. Onze identiteit hangt af van kwantitatieve resultaten.

Als je slimmer werkt, is je productiviteit niet meer afhankelijk van het aantal gewerkte uren. Het besef dat snel werk niet gelijk staat aan goed werk groeit: kwaliteit wordt langzaamaan belangrijker dan kwantiteit.

Zorg voor meer betrokkenheid

Taken uitvoeren zonder echt te weten waarom - daar wordt niemand gelukkig van. Als mensen zich betrokken voelen bij hun werk, heeft dit een positief effect op de productiviteit. Als leidinggevende is het daarom belangrijk om stil te staan bij de bedrijfsdoelen en hoe deze relevant zijn voor verschillende medewerkers. Door aandacht te geven aan hun persoonlijke doelen en die te linken aan de algemene plannen, groeit de betrokkenheid als vanzelf.

“Succes is niet langer een persoonlijk doe, maar iets wat je samen met je medewerkers bereikt.”

Je werkproces in kaart brengen

Door bedrijfsdoelstellingen en persoonlijke ambities uitgebreid met je medewerkers te bespreken, krijg je een globaal beeld van de tevredenheid op de werkvloer én de prestaties op teamniveau.

Dit geeft jou de mogelijkheid te achterhalen of je workflow wordt vertraagd door bijvoorbeeld inefficiënte processen, gebrek aan communicatie of de juiste training. Wanneer je deze pijnpunten oplost, kan de productiviteit een flinke boost krijgen.

Meer tevredenheid dankzij sterke teams

Waardering is belangrijk voor de eigenwaarde van medewerkers. Werknemerstevredenheid en het bouwen van sterke teams zouden daarom een prioriteit moeten zijn van ieder management.

Probeer in elk geval op een positieve manier met elkaar om te gaan. Het zal je verbazen hoe weinig medeleven er getoond wordt op de werkvloer, of ondersteuning geboden. Het werkt zoveel beter als je mensen helpt om de meerwaarde in hun werk te zien en te erkennen, respect te tonen en dankbaar te zijn. Het is belangrijk om je medewerkers te tonen dat jij hen waardeert.

Dit lijkt makkelijk, maar ga maar even na: hoe vaak bedank jij hen in de praktijk echt voor hun werk?

Op individueel vlak probeer je taken van je medewerkers af te stemmen op hun talent. Deze individuele doelen verbind je dan weer aan die van het bedrijf. Op deze manier wordt de waarde van ieders werk op verschillende niveaus helder en zal een medewerker niet alleen sneller, maar ook in hogere mate succes ervaren.

Naast deze persoonlijke stimulans is het misschien nog belangrijker om aandacht te besteden aan de teamgeest. Het is essentieel om de juiste mensen op de juiste plek te hebben. Ga dus actief op zoek naar verschillende talenten en bied voldoende initiatieven om kennisuitwisseling aan te moedigen en elkaar beter te leren kennen.

Een nieuwe definitie van succes

Waarom wordt succes nog zo vaak gezien als opklimmen tot de professionele top? Het carrièrepad wordt te vaak gezien als race, waarbij anderen vooral als concurrent worden en niet als leden van hetzelfde team.

Jamie Anderson

Neem nu Jamie Anderson. Hij werd succesvol volgens het boekje, maar ondervond na het bereiken van de top dat het hem niet gelukkig had gemaakt. Zijn professionele succes had een negatieve invloed op zijn persoonlijke leven. Elke dag werkte hij keihard, zonder te weten waarvoor precies.

Anderson pleit er nu voor om succes niet te zien als ‘de top bereiken’ of ‘veel geld hebben’. Een baan waar medewerkers worden gewaardeerd, waar een leuke bedrijfscultuur heerst en er mogelijkheden zijn om bijvoorbeeld te reizen of flexibel te werken is voor veel mensen aantrekkelijker dan een hoog salaris.

Succes is niet langer een persoonlijk doel, maar iets wat je samen met je collega’s of medewerkers bereikt.